Lời nhắn từ diễn đàn

Website tạm đóng cửa vì không có người chăm sóc

Nếu bạn muốn mua lại website này, vui lòng liên hệ 0906.26.26.26

P/S: Có dư con SIM taxi số đẹp 0922.551.551 giá 3 triệu đồng cần bán đi nhanh (giá thị trường khoảng 6.000.000đ hơn), ai mua PM mình theo số 0906.26.26.26